Idén

​​Affärsidén / Visionen bygger på att erbjuda marknaden säkra och hållbara energilösningar.
Energiverkstan 2030 AB verkar för att hjälpa kunden handla hållbart och klimatsmart
Agerande och samverkan i alla led minskar klimatavtrycket enligt överenskommelsen i Agenda 2030 Mål 7; ”Hållbar energi för alla”.

Energiverkstan 2030 AB har valt att arbeta med noga utvalda produkter som har så liten miljöpåverkan som möjligt i hela värdekedjan, allt från materialutvinning till att du kan använda produkten på ett smart och enkelt sätt för att kapa effekttoppar och minska din andel av köpt energi.  

Detta görs genom att:
  • Ge råd och hjälpa kunden i rätt riktning vid val av tillverkare, material och lösningar som är effektiva och långsiktigt hållbara, dvs val av produkter som är hållbara över tid, det vi brukar kalla bra kvalitet
  • Erbjudas insyn och kontroll över processen, Planering – Inköp – Transport – Installation – Underhåll
  • Välja produkter som under sin brukstid minimerar miljöbelastningen, från "gruvan" till cirkulation, återbruk och återvinning
  • Välja produkter som produceras och tillverkas klimatneutralt 
  • Välja produkter som är EU ”testade” och ämnade för det Nordiska klimatet
  • Välja produkter som har transporterats med så låg klimatpåverkan som möjligt innan de når slutmålet

    Energiverkstan 2030 AB avsätter årligen 1% av omsättningen till att plantera "Vi" träd för att kompensera klimatavtrycket.
    Minska ditt "Carbon Footprint"

© Energiverkstan 2030 AB med säte i Göteborg