Idén

​​Affärsidén / Visionen bygger på att erbjuda marknaden säkra och hållbara energilösningar.
Energiverkstan 2030 verkar för att hjälpa kunden handla hållbart och klimatsmart
Agerande och samverkan i alla led minskar klimatavtrycket enligt överenskommelsen i Agenda 2030 Mål 7; ”Hållbar energi för alla”.

Energiverkstan 2030 har valt att arbeta med noga utvalda produkter som har så liten miljöpåverkan som möjligt i hela värdekedjan, allt från materialutvinning till dig som användare. 

Detta görs genom att:
  • Ge råd och hjälpa kunden i rätt riktning vid val av tjänst, material och lösningar som är effektiva och långsiktigt hållbara, dvs val av produkter som är hållbara över tid, det vi brukar kalla bra kvalitet
  • Erbjudas insyn och kontroll över processen, Planering – Inköp – Transport – Installation – Underhåll
  • Välja produkter som under sin brukstid minimerar miljöbelastningen, från "gruvan" till cirkulation, återbruk och återvinning
  • Välja produkter som produceras och tillverkas klimatneutralt 
  • Välja produkter som är EU ”testade” och ämnade för det Nordiska klimatet
  • Välja produkter som har transporterats med så låg klimatpåverkan som möjligt innan de når slutmålet

    Energiverkstan 2030 avsätter årligen 1% av omsättningen till att plantera "Vi" träd för att kompensera klimatavtrycket.
    Minska ditt "Carbon Footprint"

© Energiverkstan 2030 med säte i Göteborg