Företaget
Energiverkstan 2030 AB är ett auktoriserat elinstallationsföretag.
​- Registrerad för moms
- Har F-skatt  för Grönt ROT samt ROT och RUT arbete ​
- Försäkrad för arbete med installation enligt nedan


Elinstallationsverksamhet
Företaget bedriver elinstallationsarbete med auktorisation för lågspänning
<1000 Volt AC eller 1500 Volt DC inom följande verksamhetstyper:
Elnät och Elproduktionsanläggning – alla typer av fastigheter.
Med följande omfattning;
- Elinstallationsarbete med #solproduktion i allt från paneler till energilager och off-grid lösningar och laddbox till elbil.
samt;
Bostäder; Om- och nybyggnad Villa och flerfamiljs med tillhörande byggnader och miljöer
Allmänna och offentliga utrymmen; Kontor, hallar, restauranger, skolor och övriga kommersiella och offentliga lokaler
Övriga anläggningar inom Industrilokaler; Kontor och övriga elinstallationsarbete exkl. processdelar
Med följande omfattning;
- Elinstallationsarbete av maskiner och VVS installationer
- Elinstallationsarbete och elsäkerhetskontroll på anläggningar eller del av anläggning


Story
Energiverkstan 2030 AB erbjuder tjänster och noga utvalda produkter på basis av kunskap och erfarenhet från ett mångårigt yrkesliv.
Ägaren, Gert Johannesson berättar; 

- Vi ska erbjuda säkra och hållbara energilösningar i Agenda 2030 anda.  Jag vill bidra till att hjälpa kunden välja "rätt" samtidigt som jag får utlopp för mitt engagemang och intresse för miljö- och energismarta installationer. Min auktorisation som elinstallatör, tekniska erfarenhet från VVS- och EL-installationer samt energiuppföljning och optimering ligger till grund för själva beslutet och är en bas för erbjudandet.

​Gert har en gedigen erfarenhet och bakgrund 
från energi- och miljöteknik, förnyelsebar kraft och värme, fastighetsteknik, konsulting, produkt- och tjänsteförsäljning samt entreprenad, metodutveckling, projektledning och installation.

Du kan läsa mer på LinkedIn eller skicka ett mejl så hörs vi

© Energiverkstan 2030 AB med säte i Göteborg